Způsob zveřejňování informací

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

 Informace jsou zveřejňovány:

  • na úřední desce obce a obecního úřadu
  • místním rozhlasem
  • v úřadovnách obce a obecního úřadu - předpisy k nahlédnutí, vydávání tiskopisů a formulářů
  • na vývěskách rozmístěných v obci
  • na internetové adrese www.ou-bratronice.cz

Na informace v registrech, které nejsou každému přístupné, se v souladu s § 5 odst. 3 zákona nevztahuje povinnost zveřejnění.

Zveřejněnou informací pro účel této směrnice je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale jsou poskytovány na základě žádosti právnických nebo fyzických osob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010