Vyhlášky, předpisy a oznámení

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

   
   
Zápis ze schůze OZ obce Bratronice - vyvěšeno 14.3.2018, sejmuto:
Výr. zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2017 - vyvěšeno 26.2.2018, sejmuto:
Strategický dokument obce Bratronice - vyvěšeno 3.1.2018, sejmuto:
Schválený rozpočet obce Bratronice na rok 2018 - vyvěšeno 28.12.2017, sejmuto:
Schválený rozpočtový výhled SOB na rok 2018 - vyvěšeno 19.12.2017, sejmuto:
Schválený rozpočet SOB na rok 2018 - vyvěšeno 19.12.2017, sejmuto:
Návrh rozpočtu obce Bratronice na rok 2018 - vyvěšeno 12.12.2017, sejmuto:
Opatř. obec. povahy - ÚP Bratronice + graf. část - vyvěšeno 1.12.2017, sejmuto:
Opatř. obec. povahy o vydání územního plánu - vyvěšeno 1.12.2017, sejmuto:
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu
Opatření obecné povahy ministerstva zemědělství
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP obce Bratronice
Územní plán obce Bratronice - dokumentace
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření SOB na rok 2017
Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu SOB za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Hodnotící zpráva za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet SOB za rok 2016 - dokumenty

Vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Vyhláška MěÚ Blatná - přechodná úprava provozu Doubravice - Lažany

Návrh rozpočtu SOB na rok 2017

Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Smlouva o zápůjčce
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší - přílohy

Dokumenty SOB za rok 2015

Veřejná vyhláška Krajského úřadu - územní plán
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Hodnotící zpráva za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015

Návrh rozpočtu obce Bratronice na rok 2016

Návrh rozpočtu SOB na rok 2016

Opatření obecné povahy - výjimka z podmínek ochrany bobra evropského - část 1, část 2

Dokumenty SOB za rok 2014
Veřejná vyhláška finančního úřadu Jihočeského kraje
Zápis ze schůze OZ obce Bratronice
Veřejná vyhláška ministerstva zeměděství - průvodní dopis, návrh OOP
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko - část 1, 2
Hodnotící zpráva za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014

Dražební vyhláška

Opatření obecné povahy - výjimka z podmínek ochrany bobra evropského

Vyhláška MěÚ Blatná - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Vyhláška min. živ. prostředí - Národní plán povodí Labe

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška MěÚ Blatná - zastavení řízení

Záměr směny nemovitosti v k.ú. Bratronice

Veřejná vyhláška MěÚ Blatná - rozhodnutí o umístění stavby

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2015

Návrh rozpočtu SOB na rok 2015

Oznámení o zahájení správního řízení - dokument A, dokument B

Návrh územního plánu - dokumenty

Oznámení o společném projednávání a vystavení návrhu ÚP Bratronice

Záměr obce prodat nemovitost

Dokumenty SOB za rok 2013

Hodnotící zpráva za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření SMOOS 2013

Závěrečný účet DSO Svazku obcí a měst okresu Strakonice za rok 2013

Vyhláška - doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje JK

Záměr obce prodat nemovitost

Hodnotící zpráva za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012

Rozhodnutí o umístění stavby
Obecně závazná vyhláška obce Bratronice č.4/2012

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2013

Návrh rozpočtu Obce Bratronice na rok 2013

Návrh rozpočtu SOB na rok 2013

Změna č. 1 územního plánu Obce Bratronice - dokument 1, dokument 2

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kat. I

Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Bratronice

Návrh zadání územního plánu Bratronice

Výkres limitů využití území

Záměr obce Bratronice prodat nemovitost

Rozhodnutí o umístění stavby

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010