Vyhlášky, předpisy a oznámení

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

   
   
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP obce Bratronice
Územní plán obce Bratronice - dokumentace
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření SOB na rok 2017
Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu SOB za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Hodnotící zpráva za rok 2016
Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet SOB za rok 2016 - dokumenty

Vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Vyhláška MěÚ Blatná - přechodná úprava provozu Doubravice - Lažany

Návrh rozpočtu SOB na rok 2017

Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Smlouva o zápůjčce
Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší - přílohy

Dokumenty SOB za rok 2015

Veřejná vyhláška Krajského úřadu - územní plán
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Hodnotící zpráva za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015

Návrh rozpočtu obce Bratronice na rok 2016

Návrh rozpočtu SOB na rok 2016

Opatření obecné povahy - výjimka z podmínek ochrany bobra evropského - část 1, část 2

Dokumenty SOB za rok 2014
Veřejná vyhláška finančního úřadu Jihočeského kraje
Zápis ze schůze OZ obce Bratronice
Veřejná vyhláška ministerstva zeměděství - průvodní dopis, návrh OOP
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Blatensko - část 1, 2
Hodnotící zpráva za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014

Dražební vyhláška

Opatření obecné povahy - výjimka z podmínek ochrany bobra evropského

Vyhláška MěÚ Blatná - rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Vyhláška min. živ. prostředí - Národní plán povodí Labe

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška MěÚ Blatná - zastavení řízení

Záměr směny nemovitosti v k.ú. Bratronice

Veřejná vyhláška MěÚ Blatná - rozhodnutí o umístění stavby

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2015

Návrh rozpočtu SOB na rok 2015

Oznámení o zahájení správního řízení - dokument A, dokument B

Návrh územního plánu - dokumenty

Oznámení o společném projednávání a vystavení návrhu ÚP Bratronice

Záměr obce prodat nemovitost

Dokumenty SOB za rok 2013

Hodnotící zpráva za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření SMOOS 2013

Závěrečný účet DSO Svazku obcí a měst okresu Strakonice za rok 2013

Vyhláška - doručení návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje JK

Záměr obce prodat nemovitost

Hodnotící zpráva za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012

Rozhodnutí o umístění stavby
Obecně závazná vyhláška obce Bratronice č.4/2012

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2013

Návrh rozpočtu Obce Bratronice na rok 2013

Návrh rozpočtu SOB na rok 2013

Změna č. 1 územního plánu Obce Bratronice - dokument 1, dokument 2

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kat. I

Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Bratronice

Návrh zadání územního plánu Bratronice

Výkres limitů využití území

Záměr obce Bratronice prodat nemovitost

Rozhodnutí o umístění stavby

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

Záměr svazku obcí Radina prodat část plynárenského zařízení

Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č.1 (dokument B)

Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu změny č.1 (dokument A)

Závěrečný účet obce Bratronice za rok 2011
Hodnotící zpráva za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2012
Projednání připomínek k návrhu zadání změny územního plánu
Návrh rozpočtu SOB na rok 2012
Územní rozhodnutí - umístění sil na obilí
Seznam vyhlášených soutěží na prodej pozemků
Obchodní veřejná soutěž - pozemkový fond
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č.l územního plánu
Závěrečný účet DSO za rok 2010
Hodnotící zpráva za rok 2010
Zpráva o výsledku hospodaření obce Bratronice za rok 2010
Závěrečný účet obce Bratronice za rok 2010
Přezkoumání hospodaření SOB za rok 2010
Závěrečný účet SOB za rok 2010
Výsledky voleb do OZ Bratronice
Obecně závázná vyhláška obce Bratronice č.1/2010
Hodnotící zpráva za rok 2009
Závěrečný účet Obce Bratronice za rok 2009
Obecně závázná vyhláška obce Bratronice č.2/2002
Obecně závázná vyhláška obce Bratronice č.1/2002
Vyhláška obce Bratronice o místních poplatcích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010