Strategický dokument obce Bratronice

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

Zastupitelstvo Obce Bratronice schválilo dne 27. prosince 2017 usnesením č. 5 nový „Strategický dokument Obce Bratronice na období 2018 – 2023“. Strategický rozvojový dokument byl zpracován, projednán a schválen v rámci realizace projektu "Zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí SOB", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817.

  Strategický dokument obce Bratronice - vyvěšeno 3. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010