Povinně zveřejňované informace

 Úvodní stránka

Aktuality

Úřední deska

Historie

Fotogalerie

Battaglia

Odkazy

Kontakty

(ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
1. Oficiální název
Obec Bratronice
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.
3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce má 5 členů, kontrolní a finanční výbor
4. Kontaktní spojení
Obec Bratronice
Bratronice 16
388 01 Blatná
728 578 711
ou.bratronice@email.cz
www.ou-bratronice.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
21926291/0100
6. Identifikační číslo organizace (IČO)
00476846
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočet na rok 2017 a 2018
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace
Způsob zveřejňování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání
Písemně na adrese obecního úřadu nebo osobně v úředních hodinách:
Způsob podávání žádostí o informace, stížností a jiných dožádání
11. Opravné prostředky
Poučení o opravných prostředcích
12. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na adrese Obecního úřadu Bratronice
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
14. Nejdůležitější předpisy a vyhlášky obce Bratronice
Vyhlášky a předpisy obce Bratronice
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Cena není stanovena
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2012 nebyly OÚ Bratronice podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Za rok 2013 nebyly OÚ Bratronice podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací
Sbor dobrovolných hasičů Bratronice

 

 

 

 

   ©Michal Gutwirth 2010